Trondheim tar i bruk Motiview

(Se Tv2 reportasje) Hjorten Helse- og Velferdssenter i Trondheim kjører i disse dager et pilotprosjekt, der de registrerer positive helsegevinseter ved å benytte Motiview. Hensikten med prosjektet er å undersøke om økt fysisk aktivitet og erindringsminner fører til bedre livskvalitet, matlyst, søvn og redusert medisinforbruk for personer på institusjon.

Resultatene så langt er svært gode, og beboerne selv er også veldig begeistret for tilbudet!

 

Sider